12. 1. 2024
Nepřehlédněte

Pokuty pro mentora dohlížejícího na 17letého řidiče

Mentor dostává pouze pokutu a nejsou mu udělovány žádné body
👀 1. v rozporu s § 83a odst. 8 nesedí na sedadle vedle řidiče nebo nesleduje situaci v provozu na pozemních komunikacích nebo chování řidiče,
pokuta: 4.000,- Kč až 10.000,- Kč
🥃 2. v rozporu s § 83a odst. 9 vykonává doprovod bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohla být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo ačkoliv je její schopnost k výkonu této činnosti snížena v důsledku jeho zdravotního stavu, nebo
pokuta: 7.000,- Kč až 25.000,- Kč
🍺 3. se přes výzvu podle § 83a odst. 10 odmítne podrobit vyšetření ke zjištění, zda při výkonu doprovodu nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou,
pokuta: 7.000,- Kč až 25.000,- Kč