Školení BOZP a PO

Školení bezpečnosti práce a školení požární ochrany

Online školení BOZP a PO se skládá ze školení bezpečnosti práce a školení požární ochrany. V rozsahu zákonných požadavků v rámci pracovně lékařských služeb nabízíme také kurz první pomoci. Školit se můžete online formou z pohodlí Vaší kanceláře či domova, díky čemuž je školení BOZP a PO časově nenáročné, ale přesto vysoce kvalitní.

Online kurz školení BOZP a PO sestavil tým odborníků. Jeho podoba je interaktivní, čímž podporuje zapamatování si velkého množství informací formou animací a obrázků.

S námi získáváte odborné garance školení BOZP a PO, kvalitní lektorskou podporu, aktualizace obsahu školení, informování v případě změn legislativy a nonstop podporu pro správu školení. KING školení to je i organizace a evidence (hlídáme termíny, vytváříme přehledy o školení atd.).

Po úspěšném absolvování obdržíte certifikát, který Vašemu zaměstnavateli slouží jako kontrola absolvovaného školení.

Online

Obsah online školení BOZP a PO

Školení BOZP a PO se zaměřuje na stručný, srozumitelný a praktický výklad, související legislativu v aktuálním znění, obrázky, animace a další interaktivní prvky, které zvyšují zajímavost témat, jež jsou občas díky pracovnímu vytížení podceňována.

Obsah školení bezpečnosti práce a školení požární ochrany jsou založeny na legislativních požadavcích a obecných zásadách na BOZP a PO, které jsou společné pro všechna pracoviště.

Základní témata online školení

BOZP

 • práva a povinnosti v BOZP
 • prevence rizik
 • zásady pro obsluhu elektrických a jiných zařízení
 • zásady bezpečné manipulace s břemeny
 • ergonomické zásady
 • bezpečnostní značení
 • zakázané práce
 • postup při pracovním úrazu atd.
Základní témata online školení

Požární ochrana

 • práva a povinnosti v PO
 • dokumentace PO
 • zásady požární prevence
 • nejčastější příčiny požárů
 • postup hlášení a likvidace požáru
 • správné použití hasicích přístrojů a jiných zařízení PO
 • zásady evakuace v případě požáru
 • požárně-bezpečnostní značení atd.

 

Školení BOZP

Pro koho BOZP nabízíme ?

 • Firemní školení BOZP a PO nabízíme pro vedoucí pracovníky, pro zaměstnance i pro cizince v angličtině.
 • Délka studia jednoho školení je individuální. Průměrně se uživatelé pohybují kolem 60 minut.
 • Obsah školení je možné dle individuálních požadavku zákazníka upravit či doplnit.
Ceník Balíček školení - zákonná online školení (BOZP+PO, první pomoc, školení řidičů)

Ceník BOZP

Ceník osoby
1 - 50 osob

Ceny uvedené bez DPH

220 Kč

51 - 100 osob

Ceny uvedené bez DPH

200 Kč

101 - 500 osob

Ceny uvedené bez DPH

180 Kč

501 - 1 000 osob

Ceny uvedené bez DPH

160 Kč

1 001 - 2 500 osob

Ceny uvedené bez DPH

140 Kč

Více než 2 500 osob

Ceny uvedené bez DPH

120 Kč

Pavel Greiner školení

Máte zájem o BOZP a PO?

Kontaktujte nás

Poptávkový formulář