25. 10. 2023
Zahraniční

Zadržení řidičského průkazu v zahraničí

🌎 I v zahraničí lze přijít o řidičský průkaz, a to jak v rámci uložení zákazu řízení motorových vozidel, tak v rámci administrativního opatření – na místě spáchání závažného dopravního přestupku. Toto opatření je omezeno pouze na území toho příslušného státu, tj. pokud Vám bude uložen zákaz řízení např. v Německu nebo na Slovensku, o řidičské oprávnění na území České republiky nepřijdete, protože v českém registru řidičů se tato skutečně neobjeví. V zemích, kde také existuje bodový systém, Vám tamní policie po ověření Vaší totožnosti může udělat záznam, a pokud bude přestupků více, můžete se „vybodovat“ i v cizině. V některých státech je i po odebrání řidičského průkazu povolena tzv. provizorní jízda na dojetí, jinde ale už neujedete ani metr.
🇨🇿 V případě zadržení českého řidičského průkazu případně paměťové karty řidiče v zahraničí, je nutné vyčkat, až bude daný řidičský průkaz, příp. paměťová karta řidiče zaslána z daného státu do České republiky, a to konkrétně na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde si daný doklad bude možná následně vyzvednout. O vydání nového řidičského průkazu není možné požádat, neboť držitel řidičského oprávnění nesmí mít více než jeden platný řidičský průkaz.
🙏🏻 Určitě je výhodnější jezdit podle předpisů doma i v cizině!