12. 10. 2023
Změny

0d 1. 1. 2024 všichni na kole mladších 18 let povinně helmu

Osoba mladší 18 let jedoucí nebo přepravovaná na jízdním kole je povinna použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
(Zákon č. 361/2000 Sb. §58 odst.1)